Spiegeltje Spiegeltje Atelier staat borg voor uw privacy. Vooraf wordt met uw kind besproken welke informatie gedeeld mag worden met de ouder(s)/verzorger(s). Uw kind beslist of zij/hij kunstwerken wil laten zien of mee naar huis wil nemen.

Over de sessies vindt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of bij kinderen: de ouder(s), geen informatie uitwisseling met derden plaats. Na afloop worden alle privacygevoelige gegevens vernietigd.

Privacyreglement

Het is belangrijk dat er veilig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Om u te beschermen tegen misbruik van uw persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Spiegeltje Spiegeltje Atelier is gebonden aan deze wetgeving en vindt het van belang om u, middels dit privacyreglement, zo goed mogelijk te informeren wat er met uw gegevens gebeurt.