tekening_kind_ouder

SPIEGELKIND

Ieder kind is in gedrag de spiegel van de ouder. Indien een ouder geraakt wordt door het (probleem)gedrag van het kind, is ‘Spiegelkind’ het traject om hier inzicht en verandering in te brengen. Het kan gaan over gedrag dat zorgen geeft, problemen die het kind ondervindt of probleemgedrag waarop u schijnbaar geen invloed kunt uitoefenen.

Wat is een Spiegelkind traject?

Een Spiegelkind traject is een kortdurend traject van doorgaans 3 afspraken van 1 uur. In dit traject wordt met de ouder(s) gesproken en is er geen belasting voor uw kind. Die hoeft hier immers niet bij aanwezig te zijn. Een Spiegelkind traject biedt soelaas bij een breed scala van problemen. Door met u, als ouder(s) aan de slag te gaan, merkt u verrassend genoeg, al snel veranderingen bij uw kind. Meer weten? Bel mij gerust, geheel vrijblijvend.

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek bespreken we uitgebreid de problemen of zorgen die u heeft. De resultaten uit dit gesprek worden achteraf verwerkt naar een ‘vertaling’ van de problemen of het gedrag.

Tweede gesprek

In dit gesprek wordt het uitgewerkte gedrag van uw kind besproken en vertaald naar het onbewuste gedrag van de ouder, hetgeen weer weerslag heeft op het gedrag van het kind.

In dit gesprek krijgt u tips om thuis toe te passen. We plannen een derde gesprek (follow up) om de resultaten van de tips te evalueren.

Follow up

In dit laatste gesprek gaan we samen na wat er allemaal veranderd is in het gedrag van u en/of uw kind. Wellicht zijn er nog vragen. Opnieuw krijgt u tips waarmee u aan de slag kunt gaan.

Deze tips zullen zijn weerslag hebben op uw kind, het gedrag en uw relatie met uw kind. Wellicht heeft u nog behoefte aan een vervolg. Dit kan in een individueel consult met u als ouder, maar dat zou ook kunnen met uw kind.