Tarieven

Hieronder ziet u de prijzen die worden gehanteerd. U ontvangt een factuur per maand indien u een coaching- of rouwbegeleiding traject volgt.

Een traject Spiegelkind wordt in 1 keer gefactureerd, na afloop van het traject.

Kennismaking: gratis

Intake: € 62,50
Alle sessies: € 62,50 per uur inclusief materialen
Oudergesprekken: € 62,50 per gesprek
Telefonische consulten:  € 15,00 per 15 minuten

De prijs voor het traject Spiegelkind bedraagt € 445,-.  Dit betreft het gehele traject (intakegesprek, uitwerken en 2 gesprekken).

Indien u een afspraak korter dan 24 uur van te voren afbelt of niet komt op de afspraak, wordt een bedrag van € 39,95 in rekening gebracht

Spiegeltje Spiegeltje Atelier is vrijgesteld van afdracht BTW vanaf 1-1-2020.

N.B.: Bij de meest verzekeringsmaatschappijen vindt geen vergoeding van deze dienstverlening plaats.